Pochody jsou velká událost. Celé dva dny probíhají různé akce a my Vám chceme přiblížit, co Vás čeká. V malém fotoseriálu Vám přiblížíme, na co se můžete těšit :)

Základem je příjezd

Někteří přijíždí již v pátek, přičemž se nejprve ubytují a poté si mohou zajít za zábavou, která se nabízí. Na hřišti se koná tradiční posezení u táboráku s hudbou, občertvením a zábavou. Je možnost i posezení v hasičárně nebo v místním penzionu.

V sobotu ráno je důležité včas vstát a stihnout start své vybrané trasy. Na sobotu se sjíždí i většina účastníků pochodů, a to buď vlakem nebo automobilem. Ve druhém případě musíte zaparkovat na vyhrazených parkovištích.

Přijdete do sokolovny, zaregistrujete se na svou trasu a můžete vyrazit :) Před cestou se ještě můžete posilnit, ale pak už Vás čeká jen start a procházka. Cestou narazíte na  kontroly, které máte vyznačeny i v propozicích. Na kratších trasách jsou připraveny kontroly pro děti, kde si děti mohou vyzkoušet dovednosti v hrách a připravených úkolech. Další hry mohou být připraveny na hlavní kontrole, která je každoročně vybavena bohatým občertvením, posezením a je odpočinkem pro všechny pochodníky.

Když projdete všechny kontroly, dojdete do cíle a máte to za sebou :) Občerstvíte se, odpočinete si, poslechnete si živou hudbu.

Pro ty, kteří vydrží až do sobotního večera, koná se v sokolovně country zábava.

To je asi tak ve stručnosti vše, co se v Líšném koná.